Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

  • 13/06/2019 11:40
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài
ANTD.VN -  Với 439/450 (chiếm 90.07%) ĐBQH biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 11 Chương, 106 Điều vào sáng nay 13-6...
Với 439/450 (chiếm 90.07%) ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Với 439/450 (chiếm 90.07%) ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Luật đã thống nhất định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công, chia làm 2 nhóm gồm: Vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đây là một thay đổi rất quan trọng, dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công. Từ đó, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của NSNN (trước đây có sự phân biệt giữa NSNN, trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia, tín dụng đầu tư...).

Ngoài ra, với việc phân định rõ nguồn vốn như vậy sẽ giúp xây dựng được quy trình riêng cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật theo hướng tăng cường phân cấp, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có nguồn vốn này nhưng vẫn đảm bảo được công tác theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo.

Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công cũng có những thay đổi đáng chú ý. Trong đó, sẽ phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Luật cũng xác định một số nhiệm vụ và loại dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư, nhằm gỡ bỏ thủ tục mang tính hình thức, trùng lặp, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác chuẩn bị dự án.

Việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vừa đảm bảo thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, HĐND, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Từ đó, sẽ xử lý được những tình huống phức tạp như dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) cũng đổi mới phương thức kế hoạch hóa, đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây, đó là vấn đề vốn có trước hay dự án có trước?

Trước đây, muốn quyết định chủ trương đầu tư của 1 dự án, cần phải xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Tuy nhiên, muốn xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phải căn cứ vào dự án. Như vậy là đã tạo một vòng luẩn quẩn và không có giải pháp “lối ra” để xử lý.

Dự thảo luật đã đề xuất phương án phải có dự kiến kế hoạch nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước (tạm gọi là số kiểm tra), để từ đó, có căn cứ pháp lý về nguồn vốn để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Tin cùng chuyên mục