Quốc hội thông qua Luật đất đai (sửa đổi)

  • 29/11/2013 11:20
  • 0 bình luận
  • An Huy
  • In bài
ANTĐ - Sáng nay (29/11), với 89,96% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật đất đai (sửa đổi).
Quốc hội thông qua Luật đất đai (sửa đổi)

Các ĐBQH bấm nút, thông qua Luật đất đai (sửa đổi) 

Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương, 212 điều (luật cũ có 7 chương, 146 điều).

Về nguyên tắc định giá đất, luật cũ quy định “Sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường” đã được điều chỉnh lại rõ ràng hơn trên luật sửa đổi: “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng hoặc giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất”.

Luật đất đai (sửa đổi) quy định “Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định giá đất”.

UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá này. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Căn cứ kết quả tư vấn giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất gồm: Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại điện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất.

Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Tin cùng chuyên mục