Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam

  • 11/11/2020 15:31
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTD.VN - Với tỷ lệ 94,61% ĐBQH biểu quyết tán thành, chiều 11-11, Quốc hội đã thông qua Luật Biên Phòng Việt Nam, nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam ảnh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, chiều nay, 11-11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Biên Phòng Việt Nam. Với tỷ lệ 94,61% số ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Luật Biên phòng Việt Nam đã chính thức được thông qua.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trước khi tiến hành biểu quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, đến nay, qua tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật này có 6 chương, 36 điều.

Luật Biên phòng Việt Nam quy định các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân về biên phòng. Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, tư duy mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nhưng chưa được thể chế hóa thành pháp luật.

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam sẽ là cơ sở pháp lý nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới.

Cụ thể, Luật giúp củng cố cơ sở pháp lý cho việc nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ biên phòng của các lực lượng. Cùng đó, giúp củng cố cơ sở pháp lý cho việc nâng cao năng lực phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng của các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; nâng cao năng lực hợp tác quốc tế về biên phòng…

Tin cùng chuyên mục