Quốc hội sẽ có kênh truyền hình riêng

  • 22/02/2013 07:28
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Văn phòng Quốc hội về việc xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội. 

Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Đề án xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội theo thẩm quyền. Bộ TT-TT xem xét cấp phép hoạt động Kênh truyền hình Quốc hội theo quy định. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc thiết lập Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động Kênh truyền hình Quốc phòng hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, phục vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục