Quốc hội họp riêng về việc của bà Hoàng Yến

  • 23/05/2012 18:28
  • 0 bình luận
  • T.Hà
  • In bài
ANTĐ - Cuối giờ chiều nay (23-5), Quốc hội họp riêng để nghe trình bày Tờ trình đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Theo đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Đến sáng 26-5, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Hoàng Yến; thảo luận và bỏ phiếu bãi nhiệm; biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Tin cùng chuyên mục