Quân ủy Trung ương xử lý thắng lợi mọi tình huống

  • 16/06/2011 00:07
  • 0 bình luận
  • In bài
(ANTĐ) - Sáng 15-6, sau hơn 2 ngày làm việc, Hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã hoàn thành chương trình, nội dung theo kế hoạch. Trong thời gian diễn ra hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Qua nghiên cứu, thảo luận, cán bộ chủ chốt toàn quân biểu thị sự nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng về những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo Chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.
Chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương xác định cụ thể các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, thời gian, cơ quan thực hiện, với mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội của đất nước và môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục