Quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4: Người đứng đầu cấp ủy cần suy nghĩ và có giải pháp

  • 21/03/2012 05:00
  • 0 bình luận
  • Chính Trung - Hồng Tuấn
  • In bài
ANTĐ - Hôm qua, 20-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn TP học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và 9 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP khóa XV. 

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 tới các đại biểu. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, là lực lượng tiên phong của dân tộc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao tính tiên phong, gương mẫu để đẩy lùi sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, mỗi tổ chức Đảng, nhất là những người đứng đầu cấp ủy cần suy nghĩ và có giải pháp chỉ đạo thực hiện để tạo sự chuyển biến, đặc biệt cần phải thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp Nghị quyết đề ra. Trong đó, nhóm giải pháp đầu tiên là tự phê bình và phê bình phải được thực hiện theo đúng tinh thần của nghị quyết. Tiếp đó, cần tổ chức cán bộ quản lý kiểm điểm trước về những nhiệm vụ, chức trách được giao, thông qua đó để sàng lọc, đánh giá đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố cần làm tích cực, chủ động, tránh hình thức, không chạy theo thành tích... Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hướng dẫn Kế hoạch của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời tập trung thảo luận việc triển khai các nghị quyết.

Nghiêm túc phê bình, tự phê bình

Cũng trong ngày 20-3, Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội.  Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Việc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm của lực lượng CAND trong việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Đây là hội nghị lớn nhất về phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND từ trước đến nay”. 

Đặc biệt lưu ý đến những nội dung chính trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu: “Các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Phải làm rất khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ”. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt công tác yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương để CBCS học tập noi theo. Kiên quyết phê bình, kỷ luật những cán bộ, đảng viên không nghiêm túc thực hiện Nghị quyết. 

Cùng với những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết được đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt, hội nghị được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Dự thảo kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghe Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ Công an Trung ương...

Cán bộ tín nhiệm thấp sẽ được thay sớm

Đồng chí Phạm Quang Nghị,  Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy Hà Nội trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4.

- Thưa đồng chí, Nghị quyết Trung ương 4 đang được thực hiện quyết liệt, Hà Nội sẽ triển khai như thế nào?

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh. Cho nên, tất cả các Đảng bộ đều có nghĩa vụ, trách nhiệm triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung Nghị quyết. Đảng bộ TP Hà Nội có quy mô lớn nhất, số đảng viên chiếm gần 1/10 cả nước. Kết quả tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ Thủ đô sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện của toàn Đảng. Việc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP với quy mô lớn thể hiện quyết tâm cao của Thủ đô trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4. Hội nghị sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Tôi thấy chưa có lần nào ý Đảng lòng dân lại gặp nhau thể hiện rõ như lần này. Đó là thuận lợi lớn, cũng là sự thôi thúc Đảng bộ TP Hà Nội triển khai từng việc.

- Nghị quyết có nói tới sàng lọc đảng viên, Hà Nội sẽ triển khai yêu cầu này như thế nào?

- Nghị quyết có nhiều điểm mới. Ở đây, tôi chỉ nói một điểm là hằng năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh cán bộ bầu cử trong Đảng và chính quyền. Trước đây, 5 năm một lần tiến hành bầu lại, nay hằng năm lấy phiếu, nếu ai không đáp ứng được yêu cầu công việc thì nhiều lắm sau 2 năm phải thay. Thậm chí, 1 năm tín nhiệm quá thấp, năng lực kém, không làm được việc cũng có thể thay ngay. Khi chưa có cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá ai cũng rất khó, vì người này nói tốt, người kia nói không tốt. Nay, nhiều người đánh giá một người sẽ khách quan hơn, dù ai đó muốn né tránh cũng không được. Mình được đánh giá về người khác và người khác đánh giá về mình - đó là một trong những điểm rất mới kỳ này.

- Bí thư Thành ủy có sẵn sàng cho việc lấy phiếu tín nhiệm?

- Đương nhiên, tôi luôn sẵn sàng đánh giá và được đánh giá tín nhiệm.

- Cơ chế lấy phiếu tín nhiệm như thế nào để đảm bảo hiệu quả, thưa Bí thư?

- Trong kế hoạch triển khai của Trung ương đã nói rất rõ đối tượng nào đánh giá ai. Với tinh thần như vậy, Hà Nội sẽ mở rộng hơn nữa đối tượng tham gia đánh giá tức là nhiều người tham gia vào việc đó. 

- TP kỳ vọng như thế nào về đội ngũ cán bộ sau khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm?

- Cần khắc phục 2 khuynh hướng suy nghĩ không đúng. Một là thiếu tin tưởng, chưa làm đã nghĩ không làm được và cũng phải tránh khuynh hướng thứ hai cho rằng đây là việc chỉ làm một lần là xong. Xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Mỗi lần sẽ làm từng bước, có thể sau này xuất hiện vấn đề khác, thì phải tiếp thu để sửa. Đơn cử việc đánh giá cán bộ, nếu 5 năm đánh giá một lần, cán bộ có thể 3 năm đầu thờ ơ, chủ quan, đến năm cuối cùng mới bắt đầu cố gắng hoặc tranh thủ đi vận động để có phiếu. Giờ mỗi năm đánh giá một lần không thể né tránh được. Chỉ việc đó thôi cũng sẽ có tác dụng rất tích cực tới đánh giá, bố trí cán bộ.

- Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ là tập thể kiểm điểm đầu tiên?

- Kế hoạch của Trung ương đã chỉ rõ từng việc cần làm cụ thể trong thời gian tới. Chủ trương của TP Hà Nội là bao giờ cũng mong muốn cố gắng làm được tốt hơn yêu cầu của Trung ương. Chẳng hạn, Hà Nội có thể mở rộng đối tượng góp ý để nghe được nhiều hơn hoặc lấy ý kiến nhân dân qua Ủy ban MTTQ TP, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ... Tinh thần là trước hết làm nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương và sau đó vận dụng theo hướng tích cực, công khai, dân chủ hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục