Quán triệt quy định về tổ chức Đảng trong CAND

  • 26/10/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Thu Hạnh
  • In bài
ANTĐ - “Việc tổ chức quán triệt Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 15-5-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam, phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ” -  Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt Quy định số 92-QĐ/TW tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP. HCM, hôm qua (25-10).


Theo Thượng tướng Trần Đại Quang: Để quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 92-QĐ/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, các Đảng ủy Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Công an các tỉnh, thành phố và Sở Cảnh sát PC&CC, cần tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ và chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt chi bộ.Quá trình quán triệt cần tập trung nghiên cứu, nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo  tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Đảng ủy Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng ủy công an cấp huyện và Đảng ủy bộ phận… “Đây chính là những vấn đề cơ bản, thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của công an các đơn vị, địa phương” - đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.


Tin cùng chuyên mục