Quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  • 14/07/2017 18:00
  • 0 bình luận
  • Minh Đức
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 14-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW. 

Thượng tướng, Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, chủ động, sáng tạo, xây dựng cho mình phương pháp truyền đạt nghị quyết một cách hiệu quả, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể ở đảng bộ, đơn vị mình.

Sau Hội nghị, các Đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đảng bộ mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ năm khoá XII. 

Tin cùng chuyên mục