Quán triệt các nội dung về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI

  • 14/03/2012 23:44
  • 0 bình luận
  • Hà Minh
  • In bài
ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 14-3, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp ủy và cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nêu rõ: “Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại kết luận hội nghị Trung ương 3 - khóa XI, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành kế hoạch về hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương”. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới đây, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI… nhất là những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị:  mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương cần nghiêm túc học tập, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các quy định thi hành Điều lệ đảng và quy định về những điều Đảng viên không được làm. Đây chính là biện pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác công an, giữ vững ANCT, TTATXH. 

Tin cùng chuyên mục