Quận Thanh Xuân: Nhiều mô hình, cách làm hay thực hiện theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  • 29/08/2019 12:36
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 29-8, Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Hội nghị nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, đánh giá tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Quận ủy, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân nhấn mạnh: “Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người; các tổ chức cơ sở Đảng đã bám sát các yêu cầu, nội dung theo chỉ thị để tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng, liên tục trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực. Cùng với đó, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được hình thức, chấn chỉnh được lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ".

Tin cùng chuyên mục