Quận Thanh Xuân kiện toàn xong 100% tổ dân phố năm 2019

  • 26/11/2019 16:17
  • 0 bình luận
  • Tiến Phúc
  • In bài
ANTD.VN -  Thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay quận Thanh Xuân đã hoàn thành xong kiện toàn các tổ dân phố.

Theo Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu: “Việc sáp nhập tổ dân phố được thực hiện đồng bộ tại 11 phường. Người dân của các phường cơ bản ủng hộ việc thực hiện. Tại quận Thanh Xuân trước khi kiện toàn, trên địa bàn có 314 tổ dân phố. Sau khi kiện toàn, sáp nhập quận Thanh Xuân còn 209 tổ dân phố (giảm 105 tổ dân phố)".

Các phường tổ chức họp người dân triển khai kế hoạch kiện toàn tổ dân phố

Các phường tổ chức họp người dân triển khai kế hoạch kiện toàn tổ dân phố

iển khai kế hoạch kiện toàn tổ dân phố

Trong thời gian tới, quận Thanh Xuân sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp, đảm bảo ổn định tổ chức, hoạt động của tổ dân phố sau khi sáp nhập; bảo lưu phụ cấp đến khi kiện toàn chức dân Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; sắp xếp mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo kế hoạch số 109-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện việc chỉnh lý, hoàn thiện sổ tạm trú, thường trú, các giấy tờ liên quan đến nhà, đất theo quy định, đảm bảo kịp thời và hạn chế tối đa những khó khăn vướng mắc cho các hộ gia đình, ổn định tình hình dân cư, bảo đảm các quyền lợi của người dân.

Tin cùng chuyên mục