[Infographic] Tìm hiểu uy lực khẩu pháo dùng trong nghi lễ của Việt Nam

0 Việt Hùng
ANTD.VN - M30 là loại lựu pháo từng có đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, lựu pháo M30 122mm chủ yếu được phục vụ trong các lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

M30 122mm là một loại lựu pháo kéo xe được chế tạo tại Liên Xô vào năm 1938, trang bị cho lực lượng Hồng quân. Lựu pháo M30 sau đó được sản xuất suốt trong giai đoạn từ năm 1939-1955. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, lựu pháo M30 là loại pháo mặt đất cấp sư đoàn của Hồng quân Liên Xô, sử dụng cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, tiêu diệt bộ binh, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc chống lại xe thiết giáp bọc giáp mỏng.

ảnh 1

Lựu pháo M30 đang sử dụng trong một dịp lễ lớn của Việt Nam

Lựu pháo M30 122mm được Liên Xô viện trợ cho quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ngay sau đó lựu pháo M30 122mm đã trở thành loại pháo mặt đất cấp chiến dịch của quân đội nhân dân Việt Nam. Loại lựu pháo này đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng của quân đội Việt Nam, góp phần tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho pháo binh Việt Nam. Cùng với các loại pháo mặt đất khác như M-46 130mm, D-74 122mm, D-30 122mm đã khiến cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa phải khiếp vía.

Ngày nay, lựu pháo M30 122mm chủ yếu được phục vụ trong các lễ kỷ niệm lớn của đất nước, như lần bắn loạt đạn chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010 cũng như các dịp lễ lớn khác.

ảnh 2

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top