[Infographic] Chiến dịch quân sự cuối cùng của Mỹ ở Việt Nam - Linebacker II (phần 2)

1 Việt Hùng
ANTĐ Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự đánh dấu sự tham gia của nhiều loại chủng loại máy bay, điển hình là các loại máy bay tác chiến điện tử, như RA-5C, EB-66. Chiến tranh điện tử là thuật ngữ còn khá mới Mỹ áp dụng trong lịch sử chiến tranh, và lần đầu tiên đem vào chiến trường Việt Nam.

Các máy bay này đem theo các bộ thu phá sóng radar cực mạnh, cũng như các tên lửa chống radar, để từ đó phá hỏng các radar trận địa dẫn đường cho tên lửa và pháo.

Chiến dịch Linebacker khép lại 12 ngày đêm lịch sử với sự thất bại của không lực Mỹ nhằm làm tê liệt Việt Nam, buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán để mở đường cho sự rút quân của Mỹ khỏi chiến trường Việt Nam.

ảnh 1

bình luận(1 bình luận)

20x20ksor vinh

điện biên phủ trên không,lừng lẫy năm châu ,chấn động địa cầu lần nữa.

Cùng chuyên mục
Top