• Vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

    Vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

    ANTD.VN - Lâu nay, nhiều hội nghị của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành diễn đàn tranh cãi gay gắt giữa các bên liên quan đến Biển Đông, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53 và các hội nghị liên quan vừa diễn ra cũng không phải là ngoại lệ, đòi hỏi sự khéo léo của Việt Nam trong vai trò nước chủ trì hội nghị, vừa điều phối hợp tác đa phương, vừa bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông.