Quận Ba Đình: Nhiều nét nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

  • 12/01/2019 09:19
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài
ANTD.VN - UBND quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận năm 2018, triển khai công tác trọng tâm năm 2019.

Trong năm 2018, các đơn vị thành viên BCĐ 138 quận Ba Đình đã bám sát sự chỉ đạo của UBND quận, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và TNXH, vận động được các ban, ngành - đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Ba Đình nhận khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Ba Đình nhận khen thưởng

Cùng với đó, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, kéo giảm tội phạm so với năm 2017; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt trên 80%, các tội phạm rất nghiêm trọng đạt 100%; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm đã được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Các cấp ủy, chính quyền các phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác xây dựng và duy trì các mô hình, chuyên đề điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó phát huy có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận đã yêu cầu các đơn vị trong năm 2019 cần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ như làm tốt và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, Đảng viên và nhân dân về các chủ trương, biện pháp lớn của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Cùng với đó, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS. Xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, giữ ổn định địa bàn, không để phức tạp trở lại.

Tin cùng chuyên mục