• Đề xuất 5 phương thức xét tuyển đại học 2017

    Đề xuất 5 phương thức xét tuyển đại học 2017

    ANTD.VN - Dự thảo phương án xét tuyển đại học, cao đẳng 2017 đang được Bộ GD-ĐT hoàn thiện trước khi lấy ý kiến dư luận với điểm mới là có tới 5 phương thức xét tuyển để lựa chọn phương án tốt nhất hoặc kết hợp nhiều phương án với nhau.