Phụ cấp trách nhiệm của giám định viên

  • 27/09/2009 08:22
  • 0 bình luận
  • P.V
(ANTĐ) - Ngày 17-9-2009, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTP quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp bao gồm: giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự là người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Phụ cấp trách nhiệm của giám định viên

(ANTĐ) - Ngày 17-9-2009, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTP quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp. Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp bao gồm: giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự là người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Phụ cấp trách nhiệm của giám định viên ảnh 1
Giám đinh viên luôn phải làm việc trong những môi trường độc hại

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp đối với các đối tượng nêu trên là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Thời gian hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được tính kể từ ngày 1-1-2009. Trường hợp được bổ nhiệm giám định viên tư pháp sau ngày 1-1-2009, thì được tính hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tư quy định về nguồn kinh phí chi trả như sau: Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ thì phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính thì phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.

Cách thức chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5-1- 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

P.V

Tin cùng chuyên mục