• Hội thảo báo chí về đề tài chiến tranh

    Hội thảo báo chí về đề tài chiến tranh

    ANTĐ - Sáng 24-4, Hội thảo Khoa học quốc tế “Báo chí về đề tài chiến tranh: Lý luận và thực tiễn” được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu báo chí cũng như các phóng viên chiến tranh trong và ngoài nước.