Phối hợp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

  • 06/03/2020 11:43
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Nhiều trẻ em đã sớm trở thành "công dân số" và ở trên mạng nhiều hơn 1 giờ/ngày, đòi hỏi phải có biện pháp để các em tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh. 
Trẻ em cần được bảo vệ trên không gian mạng

Trẻ em cần được bảo vệ trên không gian mạng

Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) và Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng.

Theo kế hoạch này, hai cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả và chế tài xử lý nghiêm minh hơn các loại tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Xây dựng công cụ, phương tiện để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, giáo dục tích cực trên môi trường mạng;

Nâng cao hiểu biết cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng bổ ích, an toàn, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng và lên tiếng thông tin, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng;

Khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng; xây dựng cơ sở dữ liệu về các nội dung trên mạng phân loại theo độ tuổi; giám sát, thu thập, phân tích, cảnh báo về nguy cơ, mã độc, sự cố tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em; xử lý, khắc phục tấn công mạng liên quan đến bảo vệ trẻ em;

Triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Thí điểm hệ sinh thái thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào xây dựng nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng.

Thực tế cho thấy, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bước vào thời đại chuyển đổi số rộng khắp, trẻ em trở thành “công dân số” từ rất sớm, sống trên môi trường mạng nhiều giờ/1 ngày. Thực trạng này làm thay đổi hoàn toàn cách các em học tập, kết bạn, giao tiếp so với thế hệ trước.

Bối cảnh đó đòi hỏi các cơ quan phải chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng; Bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; Trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng.

Tin cùng chuyên mục