• Phở: Ăn ở đâu?

    Phở: Ăn ở đâu?

    ANTD.VN - Hà Nội được cho là kinh đô của món phở truyền thống. Tất nhiên phở ở kinh đô không hẳn chỉ có người kinh đô nấu. Người các tỉnh về đất này tha hồ thi thố cách nấu phở của mình. Nhưng rất lạ, còn trụ lại ở Hà Nội ngoài phở bản địa ra chỉ có món phở Nam Định là còn phát triển. Đó là món phở tái lăn đã được Hà Nội hóa từ hàng thế kỷ nay rồi.