• Hà Nội: Không lơ là các biện pháp phòng chống Covid-19

    Hà Nội: Không lơ là các biện pháp phòng chống Covid-19

    ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu tiếp tục tăng cường, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống Covid-19: "Không được lơ là từ ngay chính ban chỉ đạo các cấp. Có những cuộc họp, có đơn vị vẫn không có lãnh đạo dự, cần rút kinh nghiệm ngay”...