• Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

    Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

    ANTD.VN - Lập trường nhất quán trên của Việt Nam đã được ông Lê Hải Bình, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, đồng thời khẳng định rằng Việt Nam “ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này".