• Tiếp tục giảm phí giao dịch trên ATM, POS và chuyển khoản liên ngân hàng

    Tiếp tục giảm phí giao dịch trên ATM, POS và chuyển khoản liên ngân hàng

    ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NAPAS giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, POS; giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7. Các ngân hàng theo đó có mức giảm phí tương ứng.