Phí chứng thực bản sao là 2.000 đồng/trang

  • 22/10/2015 08:24
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Mức thu lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính là 2.000 đồng/trang, từ trang thứ ba trở lên mức thu là 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. 

Đây là quy định tại Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch, có hiệu lực từ ngày 30-11-2015 vừa được liên Bộ Tài chính - Tư pháp ban hành. 

Cũng theo quy định mới, mức thu đối với chứng thực chữ ký là 10.000 đồng/trường hợp. Chứng thực hợp đồng, giao dịch là 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là 20.000 đồng/hợp đồng, giao dịch;  sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực là 10.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.     

Tin cùng chuyên mục