Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo

  • 26/11/2015 07:14
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, đến năm 2020, hầu hết số hộ dân có điện; đến năm 2030, hầu hết các hộ dân được tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy với giá bán điện và giá năng lượng hợp lý.

Chiến lược yêu cầu phát triển nguồn thủy điện truyền thống góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương; cung cấp nguồn điện tại chỗ, nâng cao an toàn cung cấp điện; phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn thủy điện vừa và nhỏ của các địa phương, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động đến môi trường.

Giai đoạn đến năm 2030, phải ưu tiên phát triển nguồn điện gió trên đất liền; nghiên cứu phát triển nguồn điện gió ngoài khơi, trên thềm lục địa từ sau năm 2030. Bên cạnh đó, phải phát triển điện mặt trời để cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, chưa thể cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia.

Điện năng sản xuất từ năng lượng mặt trời sẽ tăng từ khoảng 10 triệu kWh năm 2015 lên 1,4 tỷ kWh vào năm 2020; 35,4 tỷ kWh vào năm 2030 và 210 tỷ kWh vào năm 2050; đưa tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng mặt trời trong tổng sản lượng điện sản xuất đạt gần 0,5% vào năm 2020; 6% vào năm 2030 và 20% vào năm 2050.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích