Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

  • 27/10/2020 12:20
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội và Tập đoàn điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động Công đoàn; tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn EVNHANOI đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, động viên công nhân viên chức Liên đoàn vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty điện lực TP Hà Nội là “Hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực TP Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh ảnh 1

Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó luôn yên tâm, cống hiến hết sức mình vào công tác và sản xuất vì sự phát triển của công ty

Tổng công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ CBCNV, thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ công nhân viên đơn vị, tích cực trong việc cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, coi công ty, nơi làm việc như “mái nhà chung”. Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh ảnh 2

Công đoàn EVNHANOI luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động

Các đoàn viên và người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhiều công việc sản xuất, kinh doanh chủ yếu là ở hiện trường cơ sở, lưới điện đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, do vậy, Công đoàn Tổng công ty đã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức Liên đoàn; thực hiện mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức Liên đoàn thực thi văn hóa doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.

Ông Phùng Lê Dũng, Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI cho biết, trong những năm qua, EVNHANOI đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến và công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành hệ thống điện để phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng hiện có.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh ảnh 3

Mọi chế độ của người lao động đều được đáp ứng kịp thời

Để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, Công đoàn EVNHANOI thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, cập nhật thường xuyên và kịp thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với CBCNV và người lao động trong doanh nghiệp, như: nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% CBCNV trong đơn vị đúng chế độ và thời gian quy định của Nhà nước; chi trả đầy đủ và kịp thời mọi chế độ lương, thưởng, chế độ thai sản, ốm đau cho CBCNV và người lao động.

Bên cạnh đó, năm 2020 đã diễn ra nhiều sự kiện như: đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, Tháng công nhân, Tháng ATVSLĐ..., các cấp công đoàn từ Công đoàn Tổng công ty đến Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động theo chủ đề năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; phối hợp cùng chuyên môn tập trung cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi CNVLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Công đoàn Tổng công ty đã phát động quyên góp tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền trên 3,5 tỷ đồng, EVNHANOI hỗ trợ gần 900 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, Công đoàn EVNHANOI đã phối hợp với chuyên môn phát động, vận động CNVLĐ trong Tổng công ty quyên góp ủng hộ CBCNV đang công tác, không may qua đời; tổ chức thăm hỏi và chuyển số tiền ủng hộ tới thân nhân mỗi gia đình số tiền 400 triệu đồng. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn EVNHANOI đã vận động CBCNV ủng hộ vì người nghèo hơn 500 triệu đồng, quyên góp số tiền gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới tình hình sử dụng điện của các khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với nhiều khó khăn và thách thức; năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa bị suy giảm, mỗi đoàn viên và người lao động của Công đoàn EVNHANOI sẽ phấn đấu nỗ lực và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được cấp trên giao.

Đoàn kết, đồng lòng, Công đoàn EVNHANOI đang hướng tới mục tiêu: hoàn thành kế hoạch phát triển, từng bước hiện đại hoá các dịch vụ khách hàng; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động; giữ vững và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chăm lo đến đời sống của CBCNV, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; nâng cao nhận thức chính trị và đời sống văn hoá tinh thần của CBCNV; Tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể mới của Tổng công ty, trong đó sửa đổi, bổ sung thêm 03 điều và 10 khoản mới với các nội dung có lợi hơn cho người lao động.

Để cụ thể hóa các nội dung công việc đó, các công đoàn cơ sở thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… quan tâm giúp đỡ người lao động tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực lao động sản xuất để tăng thu nhập cho cuộc sống. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái.

Các đoàn thể tham gia vào hoạt động quản lý của Tổng công ty; tham gia tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Các đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động phong trào tại công ty và tham gia các hoạt động khác do ngành, địa phương phát động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, những kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, Công đoàn EVNHANOI, tiếp tục vững vàng, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng, ở bất cứ nhiệm vụ nào, khó khăn nào đều phấn đấu vượt qua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục