Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ

  • 03/10/2019 13:30
  • 0 bình luận
  • Minh Quang
  • In bài
ANTD.VN -  Ngày 3-10, Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới…
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được CATP, UBND huyện Ba Vì khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được CATP, UBND huyện Ba Vì khen thưởng

Là cơ quan thường trực của BCĐ 138 của huyện, CAH Ba Vì luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAH đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn, tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền đia phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn.

Đối với công tác tuyên truyền pháp luật, CAH đã xây dựng các văn bản, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Hằng năm, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đều xây dựng, ban hành các kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT.

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Chỉ thị 07, căn cứ các kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Công an, CATP, CAH Ba Vì đã nghiêm túc triển khai thực hiện, quán triệt tới các đồng chí Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ và CBCS CAH nội dung của Chỉ thị 07.

Quá trình triển khai thực hiện, qua kết qủa thu được, hằng năm BCĐ 138 đều đánh giá, lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để củng cố, bồi dưỡng tiến hành nhân rộng ra các xã, thị trấn khác trên địa bàn.

Ban chỉ đạo cũng đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, gương người tốt việc tốt cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tin cùng chuyên mục