Phát hành cuốn sách "Phán xét - Các nước lớn đã can thiệp vào chiến tranh Việt nam như thế nào?"

  • 17/10/2016 06:48
  • 0 bình luận
  • Quỳnh Vân
  • In bài
ANTD.VN - “Phán xét - các nước lớn đã can thiệp vào chiến tranh Việt Nam như thế nào?” là cuốn sách của tác giả Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an vừa được Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành.
Cuốn sách “Phán xét” của tác giả Nguyễn Văn Hưởng

Cuốn sách “Phán xét” của tác giả Nguyễn Văn Hưởng

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần với 57 chương. Tác giả cho biết, cuốn sách cũng như nhiều sách tư liệu khác về chiến tranh, vẫn đi vào năm tháng và các sự kiện nhưng chỉ giới hạn việc các nước lớn đã can thiệp vào cuộc chiến ở Việt Nam như thế nào. Cuốn sách bắt đầu từ thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945 là thời điểm Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cũng là thời điểm Mỹ bắt đầu dự tính can thiệp vào Việt Nam thay chân Pháp, cho tới khi phe XHCN tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991.

Trong khuôn khổ cuốn sách, tác giả Nguyễn Văn Hưởng đã sử dụng các sự kiện lịch sử để phân tích, làm rõ sự can dự của Mỹ và các nước lớn vào cuộc chiến tranh Việt Nam, mức độ và sự phức tạp của các mối quan hệ giữa các nước lớn, đã tác động trực tiếp tới cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam ở những thời khắc quan trọng nhất.

Cuốn sách dựa trên cơ sở tài liệu phong phú trong và ngoài nước của các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo, tài liệu của các nhà nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Liên Xô (trước đây); hồi ký của các nhân vật cấp cao Hoa Kỳ, Trung Quốc, những người đã trực tiếp chỉ huy cuộc chiến tranh Việt Nam.

Đặc biệt, tác giả đã tham khảo khối lượng lớn tài liệu chiến tranh: “Hồ sơ Lầu Năm Góc: Lịch sử của Bộ Quốc phòng Mỹ về quá trình hoạch định chính sách tại Việt Nam”; Cơ quan tình báo CIA; tài liệu của tàn quân Pôn Pốt; tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn cùng những tự thuật của các nhân vật ngụy quyền cấp cao. Những tư liệu này được trình bày theo từng giai đoạn có tính chất bước ngoặt để phản ánh mức độ can thiệp của các nước và nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ XX.

Đây là bộ sách quý gần 700 trang của tác giả Nguyễn Văn Hưởng được Nhà xuất bản CAND tổ chức in ấn và lưu hành trong nội bộ lực lượng CAND.

Tin cùng chuyên mục