Xét xử 450 vụ trở lên, không có án quá hạn mới đạt Thẩm phán giỏi

0 H.L
ANTD.VN -Theo Quyết định số 10/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 5/5/2020 của TANDTC về Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu", “Thẩm phán mẫu mực”, Thẩm phán giỏi phải xét xử liên tục từ 450 vụ việc trở lên, không có án quá hạn.

Theo quyết định trên, để đạt danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, Thẩm phán phải đáp ứng các điều kiện:

Đã giải quyết, xét xử liên tục từ 350 vụ, việc trở lên (đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo); 500 vụ, việc trở lên (đối với các thành phố trực thuộc Trung ương) và 450 vụ, việc trở lên (đối với các địa phương khác) mà không có án quá hạn luật định; không có án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%.; Phải được trên 50% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cơ sở bỏ phiếu đề nghị.

Ngoài ra, Thẩm phán phải đạt các tiêu chuẩn chung như tận tụy với nghề; ban hành bản án, quyết định đúng pháp luật; trong 3 năm công tác trước thời điểm xét tặng phải liên tục được xếp loại công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Đối với danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, Thẩm phán phải có 2 lần được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, phải giải quyết từ 350 vụ việc (đối với vùng núi, vùng sâu xa, hải đảo); 500 vụ việc trở lên (đối với thành phố trực thuộc Trung ương); 450 vụ việc trở lên (đối với các địa phương khác)… được ít nhất 70% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cơ sở bỏ phiếu đề nghị.

Thẩm phán có thể được đặc cách xét, tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” nếu có đủ tiêu chuẩn chung về thời gian công tác, giữ chức vụ, phẩm chất đạo đức… và giải quyết liên tục từ 700 vụ việc trở lên (đối với vùng sâu, xa, hải đảo); 1000 vụ việc trở lên (đối với thành phố trực thuộc Trung ương) và 900 vụ việc trở lên (đối với các địa phương khác). Đồng thời không có án quá hạn luật định, không có án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%.

Về mức lương được hưởng, với việc tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ 1/7 cũng dẫn đến việc thay đổi mức lương của Thẩm phán.

Cụ thể, với Thẩm phán TANDTC có hệ số lương cao nhất 8.0 thì hưởng lương 12.8 triệu đồng; Thẩm phán TAND cấp tỉnh có hệ số lương cao nhất là 6,87 thì hưởng lương 10.848.000 đồng; Thẩm phán TAND cấp huyện, thư ký tòa án có hệ số lương cao nhất là 4,98 thì hưởng lương 7.968.000 đồng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top