Vụ Thiên Ngọc Minh Uy đóng cửa: Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép bán hàng đa cấp

0 Hà Linh
ANTD.VN - Chiều 28-4, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và hoạt động của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

ảnh 1

Thiên Ngọc Minh Uy có "thoát xác" thành công?

Cụ thể, về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Theo đó, Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26-4-2017.

Căn cứ hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNMU, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Nghị định 42, trong đó có việc niêm yết công khai "Thông báo chấm dứt hoạt động" tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của công ty và thông báo cho tất cả người tham gia bán hàng đa cấp của công ty.

Về việc Thiên Ngọc Minh Uy có thể "thoát xác" thành Nhã Khắc Lâm để tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương cho biết, ngày 27-3-2017, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) nhận được hồ sơ về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam được tiếp tục hoạt động từ ngày 4-4-2017, sau khi xin tạm dừng hoạt động từ ngày 17-7-2016.

Trong thời gian đó, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, trong đó thay đổi tên công ty từ Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam sang Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm và chuyển chủ sở hữu công ty từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi.

Sau khi sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty TNHH MTV Gano Excel (với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm) đã nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để thay đổi tên công ty và chủ sở hữu.

Theo Nghị định 42/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh đã có thông báo xác nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel, với tên gọi mới là Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

"Tuy nhiên, đến nay, do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ, thủ tục cho việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp"- đại diện Bộ Công Thương cho biết.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top