Tòa án giải quyết những trường hợp nào?

0 Công Minh
(ANTĐ) - Theo số liệu của TANDTC, trong năm qua, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 1.399 vụ án hành chính; đã giải quyết, xét xử được 1.234 vụ, đạt 88%. Trong đó, giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm 819 vụ; theo thủ tục phúc thẩm 406 vụ và theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 9 vụ. Điều này cho thấy án hành chính ngày càng gia tăng và có một ý nghĩa nhất định trong đời sống xã hội.

Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại với việc cưỡng chế thu hồi đất

Tòa án giải quyết những trường hợp nào?

(ANTĐ) - Theo số liệu của TANDTC, trong năm qua, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 1.399 vụ án hành chính; đã giải quyết, xét xử được 1.234 vụ, đạt 88%. Trong đó, giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm 819 vụ; theo thủ tục phúc thẩm 406 vụ và theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 9 vụ. Điều này cho thấy án hành chính ngày càng gia tăng và có một ý nghĩa nhất định trong đời sống xã hội.

Cưỡng chế thu hồi đất tại Cổ Nhuế, Từ Liêm để xây dựng công trình trọng điểm (ảnh: tin247.com)

Những năm gần đây, các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đất đai chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng số các vụ án hành chính mà Tòa án phải giải quyết, trong đó có một số vụ việc khiếu kiện đối với quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Đối với quyết định cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan quản lý đất đai, khi bị khiếu kiện, có hai quan điểm giải quyết như sau: Quan điểm thứ nhất, những việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính, vì quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhằm giải phóng mặt bằng. Trong đó, việc giải phóng mặt bằng được quy định tại khoản 17, điều 11 của Pháp lệnh về Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2006).

Quan điểm thứ hai, những việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án vì không được quy định tại khoản 17, điều 11 của Pháp lệnh về Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2006). Cụ  thể, khoản 17, điều 11 quy định Tòa án có  thẩm quyền giải quyết: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Từ thực tiễn xét xử các vụ án hành chính trong thời gian qua, Tòa Hành chính - TANDTC cho rằng, quan điểm thứ hai là đúng và thuyết phục hơn bởi vì quyết định cưỡng chế thu hồi đất hoàn toàn khác về bản chất và nội dung đối với quyết định giải phóng mặt bằng. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất không được quy định tại khoản 17, điều 11 Pháp lệnh về Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2006) nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính.

Tuy nhiên, cần chú ý hiện nay, tại một số quyết định cưỡng chế thu hồi đất của cấp có thẩm quyền ở một số địa phương thì tại phần quyết định có nội dung: áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố để thực hiện việc cưỡng chế. Đối với những quyết định có nội dung này, nếu đương sự khiếu nại và khởi kiện đúng thủ tục quy định của pháp luật thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính theo quy định tại khoản 5, điều 11 Pháp lệnh về Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2006).

Công Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top