Tổ chức thi “Tìm hiểu Luật Cư trú”

0 Thu Ba
(ANTĐ) - Quận Hoàn Kiếm đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cư trú” trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và khuyến khích, động viên mọi người dân quan tâm, tham gia tìm hiểu pháp luật về cư trú của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Quận Hoàn Kiếm:

Tổ chức thi “Tìm hiểu Luật Cư trú”

(ANTĐ) - Quận Hoàn Kiếm đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cư trú” trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và khuyến khích, động viên mọi người dân quan tâm, tham gia tìm hiểu pháp luật về cư trú của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Để cuộc thi đạt kết quả, UBND quận Hoàn Kiếm giao CAQ Hoàn Kiếm thành lập Ban tổ chức cuộc thi, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban tổ chức, có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng tham gia.

Cuộc thi được triển khai từ cấp cơ sở, UBND các phường chỉ đạo Ban Tư pháp phối hợp với CAP tổ chức tìm hiểu Luật Cư trú trong phạm vi địa bàn quản lý.

Các bài dự thi được gửi về CAP và CAP chịu trách nhiệm tập hợp gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi của quận để chấm sơ khảo, lựa chọn bài thi đạt điểm cao gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội. Thời gian  nhận bài thi bắt đầu từ ngày 15-11 đến 5-12-2007. 

Thu Ba

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top