Tìm chủ sở hữu xe Dream

0 Hoàng Phong
ANTĐ CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe Dream
Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Cầu Giấy đang tìm chủ sở hữu xe Dream BKS 29F9-0612, SK và SM là C100 ME8026338. Ai là chủ sở hữu đề nghị đến CAQ Cầu Giấy tại đường Nguyễn Văn Huyên để giải quyết. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, đơn vị sẽ giải quyết theo luật định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top