Tìm chủ sở hữu xe Draem BKS 29R3-8351

0 CAQ Cầu Giấy
ANTĐ CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe Draem
Đội CSMT CAQ Cầu Giấy đang tạm giữ xe Draem do Trung Quốc sản xuất BKS 29R3-8351, SM=SK 0104099. Đề nghị ai là chủ sở hữu liên hệ với đồng chí Lê Anh Diệp, Đội CSMT CAQ Cầu Giấy ở địa chỉ 62 Nguyễn Văn Huyên, số điện thoại liên hệ 043.9398214 để giải quyết. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top