Thực hiện dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

0 Lê Thu Hồng (Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội)
(ANTĐ) - Thực hiện dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xin Quý báo cho biết những việc gì phải công khai ở cấp xã?

Thực hiện dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

(ANTĐ) - Thực hiện dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xin Quý báo cho biết những việc gì phải công khai ở cấp xã?

Lê Thu Hồng (Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội)

Trả lời: Ở cấp xã những nội dung phải công khai để nhân dân biết là:

-   Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm. Dự án, phương án đền bù, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Việc quản lý sử dụng các quỹ; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân, trợ cấp xã hội.

- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã. Kết quả thanh tra, kiểm tra giải quyết các vụ tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ thôn, kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân, đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân.

- Hình thức công khai là niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND trên hệ thống truyền thanh, công khai qua trưởng thôn để thông báo đến nhân dân.

Công ty luật Minh Đức Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top