Thông báo tìm chủ sở hữu

0 CAP Giáp Bát
CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai đang tạm giữ 9 xe máy vô chủ có đặc điểm sau:

Thông báo tìm chủ sở hữu

CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai đang tạm giữ 9 xe máy vô chủ có đặc điểm sau:

Xe kiểu dáng Spacy, BKS: 29N1 – 0220, SK: VDMPC10042M000911, SM: DGE – 3000911; xe kiểu dáng Wave, BKS: 29L8 – 6941, SK: LXDXCHL06Y6038776, SM: 152FM00072233; xe kiểu dáng Dream, không BKS, SK: LWGXCHL01661229, SM: LC150FMG – 01661229; xe máy nhãn hiệu Dream, BKS: 29H7 – 6302; xe máy kiểu dáng Dream, BKS: 29M2 – 9445, SK, SM: 00686434; xe kiểu dáng Wave, không BKS, SK: 000080707, SM: 00008457; xe Wave Al pha, BKS: 33M6-5981, SM: 0475147, SK: 475758; xe Wave Al pha, BKS: 29L1-4634, SM: 00405608, SK: 110200000241; xe Dream, BKS: 33K9-8940, SM: 02065272, SK: 2065272.

Xin mời chủ sở hữu những xe máy trên tới CAP Giáp Bát, quận Hoàng Mai để nhận lại tài sản. ĐT: 0913366593, 0980126335, hoặc 8643366. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, CAP Giáp Bát sẽ giải quyết theo luật định.

CAP Giáp Bát

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top