Tập huấn giải quyết khiếu nại tố cáo trong CAND

0 Hà Minh
(ANTĐ) - Hôm qua 22-2, CATP đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29-12-2010 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND. Thành phần tham dự tập huấn gồm thủ trưởng các đơn vị; trưởng công an phường, đồn, trạm, thị trấn, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm và các đồng chí cán bộ thanh tra chuyên trách thuộc Thanh tra CATP.

Tập huấn giải quyết khiếu nại tố cáo trong CAND

(ANTĐ) - Hôm qua 22-2, CATP đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29-12-2010 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND. Thành phần tham dự tập huấn gồm thủ trưởng các đơn vị; trưởng công an phường, đồn, trạm, thị trấn, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm và các đồng chí cán bộ thanh tra chuyên trách thuộc Thanh tra CATP.

Tiếp nhận đơn thư của công dân tại trụ sở Thanh tra - CATP Hà Nội

Theo Đại tá Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc CATP, Thông tư 63 có nhiều nội dung mới, cụ thể hơn và phù hợp với tình hình thực tế hơn so với Thông tư số 8 ngày 24-7-2007.  Bao gồm 9 chương - 30 điều, Thông tư số 63 xác định phạm vi điều chỉnh là hướng dẫn việc giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm và quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND.

Thông tư số 63 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND và áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CAND.

Đại tá Nguyễn Đức Nghi yêu cầu: “Thông tư số 63 là văn bản pháp luật cần thiết đối với thủ trưởng các đơn vị và CBCS làm công tác thanh tra. Vì vậy, đề nghị thủ trưởng các đơn vị và các đồng chí cán bộ thanh tra nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của CATP Hà Nội”.                        

Hà Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top