Tăng thẩm quyền xét xử cho một số tòa án cấp huyện

0 P.V
(ANTĐ) - Cuối năm 2007, TANDTC đã phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương xem xét, lựa chọn và trình ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giao thẩm quyền xét xử mới về hình sự, dân sự cho 219 TAND cấp huyện, nâng tổng số các TAND cấp huyện được giao thực hiện thẩm quyền xét xử về hình sự, dân sự cho tới nay là 486 đơn vị.

Tăng thẩm quyền xét xử cho một số tòa án cấp huyện

(ANTĐ) - Cuối năm 2007, TANDTC đã phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương xem xét, lựa chọn và trình ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giao thẩm quyền xét xử mới về hình sự, dân sự cho 219 TAND cấp huyện, nâng tổng số các TAND cấp huyện được giao thực hiện thẩm quyền xét xử về hình sự, dân sự cho tới nay là 486 đơn vị.

Trong năm 2008, liên ngành tư pháp Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp địa phương lựa chọn các TAND cấp huyện đủ điều kiện để đề nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội giao thực hiện thẩm quyền xét xử mới về hình sự, dân sự vào quý IV-2008.

Theo đề nghị của liên ngành tư pháp các địa phương, có 156 TAND cấp huyện được đề nghị giao thực hiện thẩm quyền xét xử mới trong đợt này. Hiện nay liên ngành tư pháp Trung ương đang tiến hành rà soát lại để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thông qua việc tăng thẩm quyền xét xử cho các TAND cấp huyện, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của các đơn vị này nói riêng và các TAND cấp huyện nói chung đã được cải thiện một bước, là điều kiện thuận lợi để triển khai thành lập tòa án sơ thẩm khu vực trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị.

P.V

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top