Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - Để bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

(ANTĐ) - Để bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Công an Hà Nội kiểm tra. thu giữ súng săn.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện quản lý nhà nước về công tác đăng ký, quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí các loại, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các cấp cần phải chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... để bảo đảm ANTT trên địa bàn.

UBND thành phố giao cho CATP Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm và pháo các loại.

Hàng tháng, CATP tiến hành tổng hợp kết quả để báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công an về việc trên.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top