Tăng cường phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

0 Huy Hoàng
(ANTĐ) - Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPN - TE), UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4697/UBND-NC, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 130/CP và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/TTg của Chính phủ về tăng cường chống tội phạm BBPN - TE.

Tăng cường phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

(ANTĐ) - Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPN - TE), UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 4697/UBND-NC, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ 130/CP và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/TTg của Chính phủ về tăng cường chống tội phạm BBPN - TE.

Theo đó, lãnh đạo các ngành chức năng và UBND các quận, huyện phải thấy rõ những lĩnh vực mà bọn tội phạm đã lợi dụng như xuất khẩu lao động, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, xuất nhập cảnh, du lịch... để lừa bán PN - TE ra nước ngoài. Củng cố, nâng cao năng lực quản lý ở các khâu, lĩnh vực đã bị bọn tội phạm lợi dụng để vi phạm và tổ chức khắc phục các sơ hở, thiếu sót.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, trường học, đoàn thể về phòng chống tội phạm BBPN - TE. Vận động và hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác để phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các hành vi phạm tội, các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động BBPN - TE. CATP Hà Nội chủ động điều tra cơ bản, nắm chắc hoạt động của tội phạm, đẩy mạnh đấu tranh, điều tra khám phá, bóc gỡ tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm BBPN - TE.

Bên cạnh đó, các Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp phối hợp với các Ban, ngành liên quan cần sớm tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho PN - TE bị buôn bán từ nước ngoài trở về, giúp họ ổn định cuộc sống và khẩn trương hoàn thiện rà soát các văn bản pháp luật, có những kiến nghị thiết thực liên quan đến việc phòng chống tội phạm BBPN - TE.

Công văn 4697/UBND-NC cũng nêu rõ những Sở, ngành nào không làm tròn trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình 130/CP (phòng chống tội phạm BBPN - TE) thì cán bộ lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Mọi tiến độ thực hiện phải có báo cáo kết quả gửi UBND thành phố và CATP Hà Nội (Cơ quan Thường trực thực hiện Chương trình 130/CP) để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công an trước ngày 20-11-2007.           

Huy Hoàng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top