Sinh con, bị thôi việc?

1 LS. Bùi Sinh Quyền
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tới nay đã được 2 năm. Đầu năm 2009 khi tôi có thai và chuẩn bị sinh em bé thì giám đốc nhân sự yêu cầu tôi phải nghỉ việc vì lý do tôi đã không thực hiện đúng cam kết với công ty là sau 3 năm làm việc mới được sinh con. Xin hỏi công ty cho tôi nghỉ việc như vậy có đúng không? Mai Thu Thủy (Hà Nội)
Trả lời:
Theo khoản 3, Điều 111 - Bộ luật Lao động sửa đổi 2002 quy định: “Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động”.
Do vậy, việc doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn khi bạn chuẩn bị sinh con là hoàn toàn trái pháp luật. Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải nhận bạn làm việc trở lại và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật quy định. Nếu doanh nghiệp không chấp nhận bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

bình luận(1 bình luận)

20x20Vũ Hải Long

Anh LS.BSQ thật là một người vui tính. Trường hợp ki kết hợp đồng lao động nhưng không ghi rõ điều khoản thì áp dụng luật lao động như anh trả lời là đúng. Nhưng trong trường hợp này hợp đồng đã ghi rõ trách nhiệm 2 bên, vậy bên Lao động là chị Thủy đây vi phạm hợp đồng trước, nên Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng là đúng rồi.

Cùng chuyên mục
Top