Phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở

0 Nguyên Lam
(ANTĐ) - Nhằm nâng cao vai trò và nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, CAH Thanh Trì đã xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an phụ trách xã (CAPT xã) và Công an xã, chỉ đạo các đơn vị CAH quản lý địa bàn quán triệt và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

CAH Thanh Trì:

Phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở

(ANTĐ) - Nhằm nâng cao vai trò và nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, CAH Thanh Trì đã xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an phụ trách xã (CAPT xã) và Công an xã, chỉ đạo các đơn vị CAH quản lý địa bàn quán triệt và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Công an xã phối hợp cùng CAPT xã giải quyết ANTT

Theo đó, hàng năm, Ban Công an các xã xây dựng và triển khai chương trình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ chức giao ban hàng ngày giữa CAPT xã với Ban chỉ huy Công an xã để đánh giá tình hình, kết quả công tác của ngày hôm trước, thống nhất nội dung công việc cho ngày tiếp theo. Định kỳ Ban Công an xã đều có báo cáo tình hình và kết quả công tác, xây dựng công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, Công an xã phối hợp với lực lượng CAPT xã - CAH Thanh Trì tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng 105 văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. Xây dựng và triển khai 51 kế hoạch thực hiện các chuyên đề giữ gìn ANTT, tham mưu với chính quyền xã và trực tiếp tham gia giải quyết 36 vụ việc phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, Công an xã tham gia viết tin, bài phục vụ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã để phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cũng như phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật PCCC.

Song song với công tác tuyên truyền, Ban Công an các xã đã chỉ đạo Công an viên quan tâm thu thập thông tin liên quan đến ANTT. Qua đó, Công an xã đã nắm tình hình, cung cấp 212 tin cho lực lượng CAPT xã; trong đó có 142 tin có giá trị được đơn vị Công an cơ sở báo cáo về CAH Thanh Trì. Do thường xuyên duy trì 94 điểm tiếp nhận thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng tại các địa bàn, Công an xã đã lập 6.682 hồ sơ nhân khẩu tạm trú; viết và gửi 4.925 phiếu xác minh 2 chiều.

Qua đó, Công an xã đã phát hiện 15 trường hợp có tiền án, tiền sự, phối hợp cùng CAPT xã theo dõi, quản lý. Tích cực phối kết hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CAPT xã và Công an xã đã duy trì 3.901 lượt kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện 43 vụ việc liên quan đến ANTT, bắt giữ 70 đối tượng phạm pháp.

Nguyên Lam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top