Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

0 Trung Hiếu
(ANTĐ) - Để tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng phong cách người Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, CATP đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” sâu rộng trong lực lượng Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, xuất sắc, có sáng kiến, kinh nghiệm hay.

Công an thành phố:

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

(ANTĐ) - Để tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng phong cách người Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, CATP đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” sâu rộng trong lực lượng Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, xuất sắc, có sáng kiến, kinh nghiệm hay.

Từ đó nhân rộng trong từng đơn vị, làm nòng cốt cho phong trào thi đua của toàn lực lượng; giúp cho cấp ủy, chỉ huy công an các cấp lựa chọn, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho các đơn vị.

Nội dung thi đua được CATP chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng tiêu chí người Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã có phẩm chất đạo đức, có lối sống văn minh, lịch sự, lành mạnh; không tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, giữ gìn uy tín và danh dự của người chiến sỹ Công an cách mạng. Ngoài ra, người Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã phải “vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ”, tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân thông qua việc giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn; thực hiện cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa... tạo uy tín đối với nhân dân.

Tận tình hướng dẫn nhân dân kê khai thủ tục đăng ký hộ khẩu

Cũng theo chỉ đạo của CATP, các đơn vị phải gắn phong trào thi đua nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã với việc thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP về lựa chọn, xây dựng, tuyên dương, học tập gương người tốt, việc tốt. Cá nhân được lựa chọn điển hình tiên tiến, tiêu biểu phải là những người hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, đạt chiến sỹ tiên tiến, chiến sỹ thi đua và được khen thưởng cấp CATP trở lên; có nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, được công nhận “Người tốt, việc tốt” trong quí, năm.

Ngoài các đơn vị lựa chọn trong lực lượng Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã có những gương điển hình, sáng kiến, kinh nghiệm, chuyên đề, biện pháp công tác hay trong từng mặt công tác cơ bản, được nhân dân và tập thể đơn vị công nhận. Hàng năm, lấy ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC (ngày 18-4), Công an các quận, huyện, thị xã và CATP tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua, nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát QLHC, CSKV, CAPT xã.

Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top