Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cảnh sát

0 Phạm Nguyễn
(ANTĐ) - Cục tham mưu Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) vừa có Kế hoạch số 733 ngày 18-3-2010 về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ từ năm 2010-2015 và giai đoạn từ  2016-2020 cho CBCS tham mưu cảnh sát PCTP nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tham mưu phục vụ chỉ huy chỉ đạo trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cảnh sát

(ANTĐ) - Cục tham mưu Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) vừa có Kế hoạch số 733 ngày 18-3-2010 về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ từ năm 2010-2015 và giai đoạn từ  2016-2020 cho CBCS tham mưu cảnh sát PCTP nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tham mưu phục vụ chỉ huy chỉ đạo trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, phấn đấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy từ cấp phòng trở lên phải đạt trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo do Bộ Công an quy định; cán bộ ở những đơn vị có yêu cầu thường xuyên sử dụng ngoại ngữ, các đơn vị có nhiệm vụ thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đến năm 2015 phải có 70% và năm 2020 có 100% đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên (theo khung trình độ ngoại ngữ của Nhà nước quy định), đủ trình độ nghiên cứu, giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có từ 40-50% đủ trình độ phiên dịch.

Đến năm 2015, 70% cán bộ trong diện quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên và đến năm 2020 phấn đấu đạt 90%. Đến năm 2015, có 30% và năm 2020 có 50% CBCS đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên..

Phạm Nguyễn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top