Lý giải nguyên nhân của những thay đổi trong Bộ luật Hình sự

0 P.V
ANTD.VN - Tìm hiểu, bình luận những nội dung mới của một văn bản quy phạm pháp luật là một vấn đề không hề dễ dàng, đặc biệt là lĩnh vực vô cùng rộng lớn như pháp luật hình sự.

ảnh 1

Nhằm góp phần làm rõ các quy định mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015, cung cấp góc nhìn tổng quan và khoa học về những nội dung mới của Bộ luật này phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) của nhóm tác giả là các giảng viên, nhà khoa học từ nhiều cơ sở nghiên cứu về pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng như Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Luật Hà Nội, Viện Nhà nước và pháp luật.

Cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá những nội dung mới của từng khoản, từng điều, từng chương trong Phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự năm 2015. Ở phần các tội phạm, với sự thay đổi mang tính toàn diện, có nhiều vấn đề được sửa đổi về kỹ thuật được lặp lại nhiều lần các tác giả đã lựa chọn theo nhóm vấn đề chính để người đọc dễ theo dõi, nắm bắt với sự thay đổi trong Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục với những thống kê về tội phạm và hình phạt trong Bộ luật Hình sự năm 2015 thuận tiện cho bạn đọc tiện tra cứu trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như vận dụng vào thực tiễn.

Cuốn sách không chỉ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu không chỉ của các bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nhu cầu học tập của học viên thuộc chuyên ngành Luật tại các cơ sở đào tạo Luật, mà còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích, không thể thiếu cho các cán bộ nghiên cứu, áp dụng thực tiễn tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án,.. và cho bất cứ ai yêu thích về Luật hình sự.

Sách được phát hành rộng rãi toàn quốc trên hệ thống các hiệu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top