Lá chắn vững vàng

0 Minh Châu
(ANTĐ) - Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ bộ Công an. Theo Sắc lệnh này, Cục Cảnh vệ được thành lập. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ và cũng từ đây, lịch sử lực lượng Cảnh vệ mở ra một chương mới, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ghi thêm những mốc son vào lịch sử dân tộc.

55 năm lực lượng Cảnh vệ CAND (16-2-1953/16-2-2008):

Lá chắn vững vàng

(ANTĐ) - Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ bộ Công an. Theo Sắc lệnh này, Cục Cảnh vệ được thành lập. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ và cũng từ đây, lịch sử lực lượng Cảnh vệ mở ra một chương mới, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ghi thêm những mốc son vào lịch sử dân tộc.

Trước đó, vào đầu năm 1940, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, lực lượng An toàn khu được thành lập - đây chính là tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh vệ CAND, để bảo vệ các cơ quan đầu não, các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, chống địch khủng bố.

Trong giai đoạn 1940 đến 1953, mặc dù chỉ được huấn luyện rất đơn giản với những trang bị rất thô sơ, song những chiến sĩ giàu nhiệt huyết cách mạng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh tụ Nguyễn ái Quốc cùng những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước: Quốc dân Đại hội ở Tân Trào để chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền; Lễ Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Cuộc kháng chiến bùng nổ, trên đường trở lại Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho các chiến sĩ bảo vệ là: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Đây không chỉ là vinh dự cho những chiến sĩ được Bác đặt tên, mà còn là đường lối và ý chí kháng chiến của dân tộc ta do Người lãnh đạo.

Lực lượng Cảnh vệ kiểm tra an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Hội nghị APEC 14

Với lực lượng Cảnh vệ, đây cũng là chiến lược để xây dựng các phương án bảo vệ Trung ương và Bác Hồ trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta nói chung và của lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng.

Trong 2 cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, lực lượng Cảnh vệ đã tận tụy, quên mình để bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo và Khu căn cứ. Trong chiến đấu và bảo vệ đã có hơn 500 CBCS ưu tú đã anh dũng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Và, trong điều kiện đất nước vừa được giải phóng, kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, tình hình ANCT - TTATXH rất phức tạp, nhưng các cuộc bảo vệ vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn, Đây là chiến công nổi bật, thể hiện bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước của lực lượng Cảnh vệ; đồng thời minh chứng sự trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND có đầy đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và ngành giao phó trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh vệ sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra chất cháy, nổ các phương tiện ra vào khách sạn nơi các đại biểu dự họp APEC 14

Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới cũng là lúc công tác Cảnh vệ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mới và Cục Cảnh vệ đã được biên chế và tổ chức thành Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Với sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức tư tưởng, đổi mới mạnh mẽ phương thức và biện pháp công tác bảo vệ, lực lượng Cảnh vệ CAND đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới và quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ: “Bí mật, kín đáo, không ồn ào, lộ liễu và tuyệt đối an toàn; đồng thời không có sự cách biệt giữa lãnh đạo và quần chúng”.

Với những thành tích, chiến công trong 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ CAND đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Sao vàng; 4 Huân chương Hồ Chí Minh; 8 Huân chương Quân công các hạng; 2 Huân chương Độc lập; 4 Huân chương Lao động; 8 Huân chương Chiến công cùng  6 đơn vị và 3 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ năm 1990 đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã bảo vệ an toàn 2.955 cuộc hội nghị, mít tinh, lễ hội lớn do Đảng và Nhà nước tổ chức.  Mặt khác, lực lượng Cảnh vệ đã phối hợp bảo vệ an toàn 17.156 cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm và làm việc với các địa phương trong nước và 771 chuyến đi công tác nước ngoài. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 785 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại nước ta...

Thành tựu nổi bật của công tác Cảnh vệ trong thời kỳ đổi mới, theo Đại tá Vũ Xuân Sinh - Tư lệnh Cảnh vệ, đó là: Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã làm tốt vai trò tham mưu trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn khu vực bảo vệ và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Minh Châu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top