Khi quyền lợi bị vi phạm, người tiêu dùng phải làm gì

0 Quốc Đô
ANTĐ Nếu phát hiện quyền lợi của mình bị vi phạm, người tiêu dùng  muốn được bảo vệ  thì phải làm đúng 5 quy định…

ảnh 1
Người tiêu dùng có quyền khởi kiện tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi của họ. (Ảnh minh họa).

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 15-12-2011.

Theo đó, từ ngày 15-12 tới, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng, thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.

Yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải có 5 quy định sau: Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; Thông tin về tổ chức xã hội hoặc người tiêu dùng yêu cầu; Nội dung vụ việc; Yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Trong trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lập bằng văn bản, thì cán bộ phụ trách tiếp nhận và có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận yêu cầu.

Trường hợp yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được trình bày trực tiếp, thì cán bộ phụ trách tiếp nhận phải lập thành văn bản và yêu cầu người tiêu dùng, hoặc người đại diện của tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ký tên, hay điểm chỉ xác nhận vào văn bản đó…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top