Hà Nội sẽ đánh giá kết quả công tác điều tra, truy tố, thi hành án hình sự 10 năm qua

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Tới đây, Hà Nội sẽ tổng kết công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, trong đó, có đánh giá toàn diện về kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, cải cách tư pháp 10 năm qua...

ảnh 1Lực lượng CATP Hà Nội thực nghiệm điều tra một vụ án giết người cướp tài sản

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 19-5-2020 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Nội dung tổng kết sẽ tập trung vào: hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa phục vụ phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, cải cách tư pháp sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Đồng thời, đánh giá việc hợp tác quốc tế, phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống tội phạm...

Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 48-CT/TƯ; nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...

Việc tổng kết nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, góp phần tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, việc tổng kết nội dung này được tiến hành ở tất cả các cấp ủy Đảng từ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Ở cấp thành phố sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết trong quý III-2020.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top