Giảm tái nghiện bằng “liệu pháp gia đình”

0 Mỹ Linh
(ANTĐ) - Năm 2007 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2, tiếp nhận 692 học viên (330 nam, 362 nữ), trong đó mại dâm có 176 học viên, mại dâm - ma túy 69 học viên và ma túy 444 học viên. Bà Nguyễn Thị Phương - Giám đốc trung tâm cho biết: “Sau khi tiếp nhận, tất cả số học viên đều được phân loại, giáo dục, cắt cơn - phục hồi sức khỏe và dạy nghề để tái hòa nhập cộng đồng”.

Giảm tái nghiện bằng “liệu pháp gia đình”

(ANTĐ) - Năm 2007 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2, tiếp nhận 692 học viên (330 nam, 362 nữ), trong đó mại dâm có 176 học viên, mại dâm - ma túy 69 học viên và ma túy 444 học viên. Bà Nguyễn Thị Phương - Giám đốc trung tâm cho biết: “Sau khi tiếp nhận, tất cả số học viên đều được phân loại, giáo dục, cắt cơn - phục hồi sức khỏe và dạy nghề để tái hòa nhập cộng đồng”.

Cụ thể, trung tâm đã tổ chức 54 buổi giáo dục pháp luật, 58 buổi giáo dục nhân cách, 62 buổi giáo dục sức khỏe... Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức cai, cắt cơn cho 516 học viên; khám điều trị cho 30.509 học viên; xét nghiệm ma túy cho 850 lượt học viên; xét nghiệm HIV cho 659 lượt học viên...

Sau khi tổ chức cắt cơn, phục hồi sức khỏe trung tâm đã tiến hành dạy nghề may, thêu ren, tin học, tiếng Anh và cơ khí cho 100% đối tượng.

Năm 2008 sẽ tăng cường công tác 3 chống (chống trốn, chống thẩm lậu và chống đánh nhau); tư vấn, giáo dục, tuyên truyền cho học viên; thành lập, hoạt động các nhóm Giáo dục đồng đẳng nhằm tuyên truyền kiến thức để xóa bỏ sự phân biệt, đối xử với người có HIV/AIDS.

Đặc biệt, để xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong gia đình, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV ra ngoài cộng đồng trung tâm thực hiện chương trình “Liệu pháp gia đình”.

Mỹ Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top